Vand og Teknik er eksperter i projektering og levering af teknisk udstyr til vandforsyninger

Projektering

Med Vand og Teknik som totalleverandør forenes projektering og udførelse i en effektiv løsningsmodel til gennemførelse af komplekse tekniske opgaver. Totalleverandøren er eneansvarlig for garanti, og er en fremtidig servicepartner. Komplekse tekniske anlæg kan med fordel løses i totalleverance. Især ved ombygninger af tekniske anlæg under drift er det oplagt med kun én samarbejdspartner som opgaveløser.

Projekteringsandelen på sådanne komplekse opgaver kan udgøre 60-70 % af anlægssummen. Og der vil stadig være en del usikkerhed i projektet, som først viser sig under udførelsen.

Når opgaven lægges i totalleverandørens hænder, kan usikkerheden mindskes. Hvis opgavegrundlaget er et idriftsat anlæg, er de enkelte løsningsdetaljer en integreret del af projektets gennemførelse.

På procesanlæg og komplekse rør- og maskinanlæg eller SRO-anlæg vil det ofte være en økonomisk fordel for bygherren at få udført opgaven i totalleverance.

Fordelene ved en totalleverandør

  • Bygherren har kun én ansvarlig partner. Det kan betyde større fleksibilitet og hurtigere gennemførelse af projektforløbet.
  • Byggetiden kan blive kortere og totalomkostningerne lavere.
  • Bygherren har mulighed for én fremtidig servicepartner, der kan spænde over det hele.
  • Vand og Teknik kan tilbyde driftsassistance.
  • Den bredere kompetence udvikling af Vand og Teknik medarbejderne vil gøre dem endnu bedre til at løse komplekse opgaver som totalleverandør

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe jer med alle problemstillinger i jeres vandforsyning.
Kontakt os

Om Vand og Teknik

Læs mere

Nye vandværker

Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives