Rådgivning, projektering og planlægning

I Vand og Teknik beskæftiger vi os udelukkende med opgaver inden for vandforsyningsområdet.

 • Dimensionering, projektering og leverancer af komplette vandforsyningsanlæg
 • Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg
 • Projektering, programmering og levering af anlæg til styring, regulering og overvågning af vandværkets drift

Når et nyt vandværk skal bygges, eller et ældre anlæg skal renoveres, kræver det nøje planlægning for at sikre et godt resultat til den rigtige pris.

Planlægningsfasen starter typisk med at vi udarbejder et ideprojekt, som omfatter alle forhold vedr. kildeplads, indvinding, behandling, og udpumpningsanlæg. Desuden er forholdene omkring styring og overvågning af alle funktioner en meget væsentlig parameter i planlægning, da dette har stor betydning for den daglige overvågning og drift af forsyningen fremover.

De økonomiske aspekter belyses i en investeringsoversigt, og beslutningsgrundlaget er til stede, for vore kunder.

Mange af vore opgaver er derefter løst ved at vi detailprojektere alle bygge og anlægsopgaver, herunder borearbejder, ledningsanlæg, vandværksbygninger, administration, rentvandsbeholder, og skyllevandbeholder. Disse arbejder udbydes derefter i licitation.

Procesanlægget, omfattende råvandspumper, iltnings og afbæsningssystemer, filteranlæg, rørinstallationer, pumpeanlæg, eltavler og styringer, detailprojektere vi og levere og monterer udstyret, og samtidig står vi inde for processen, og kan give kunden både funktions og procesgaranti og dermed sikre at vandkvaliteten er tilfredsstillende.

Dette mix af planlægning, projektering og systemleverance , hvor kunden har en ansvarlig partner gennem hele projektforløbet, har vi gennemført for mange af vore kunder såvel offentlige som private. Ikke kun nybyggerier, men også en lang række af modernisering og renoveringsopgaver på vandforsyningsanlæg.

Hovedområder inden for planlægning og projektering.

 • Benchmarking
 • Kildeplads undersøgelser
 • Projektering af ledningsanlæg
 • Overordnede hydrauliske ledningsmodeller
 • Projektering af trykforøgerstationer
 • Vandværksbygninger
 • Rentvands-og højdebeholdere
 • Projektering af el og styretavler

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe jer med alle problemstillinger i jeres vandforsyning.
Kontakt os

Om Vand og Teknik

Læs mere

Nye vandværker

Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives