VANDBEHANDLING TIL DEN GRØNNE OMSTILLING

Power-to-X (PtX) dækker over flere forskellige teknologier, der bruger elektrisk strøm (ofte  sol og vind) til at producere brint (Power-to-Hydrogen, PtH), syntetisk naturgas (Power-to-Gas, PtG), eller andre kemikalier og brændstoffer.

Teknisk vand spiller en vigtig rolle i mange af disse processer, især i elektrolyse, som bruges til at producere brint (PtH).

Elektrolyse (Power-to-Hydrogen)

I denne proces bruges elektrisk strøm til at opdele vand (H2O) i brint (H2) og oxygen (O2) gennem elektrokemiske reaktioner. Teknisk vand er nødvendig som råmateriale i denne proces. Det skal dog være rent og fri for urenheder for at undgå forurening af den producerede brint.

Teknisk vand skal være af høj kvalitet, dvs. rent og fri for forurenende stoffer, da urenheder kan forringe effektiviteten og pålideligheden af PtX-processerne. Derfor kræver PtX-anlæg specialiserede vandbehandlingsanlæg for at sikre, at vandet opfylder de nødvendige standarder og specifikationer for den pågældende proces.

Vand & Teknik kan bl.a. assistere med;

Tværgående kompetencer

  • Byggeledelse
  • Projektledelse

Screening

  • Screening af mulige vandkilder
  • Vandanalyser
  • Myndighedsarbejde
  • Skitseprojekter

Projektering

  • Detaljeret design af løsninger til det konkrete projekt
  • Kundetilpassede styringssystemer

Konstruktion & idriftsættelse

  • Levering, montering, idriftsættelse og service af nøglefærdige vandbehandlingsanlæg

Lad os drøfte netop dit projekt sammen, og finde de løsninger som passer projektet, omgivelser & miljø samt muligheder i lokalområdet.

Erik Hansen
Markedschef – Industri & PtX, Vand & Teknik A/S
5170 5157

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe jer med alle problemstillinger i jeres vandforsyning.
Kontakt os

Om Vand og Teknik

Læs mere

Nye vandværker

Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives