Følg med i Vand og Teknik seneste nyheder her.
Hold dig opdateret ved vores spændende nye projekter og tiltag.

 

 

 

ENVATEK har frasolgt Ingeniør Huse til E.ON Danmark, og fokuserer dermed gruppen over mod afvikling af teknik- og entrepriseprojekter i relation til vand, pharma og vedvarende energianlæg.

Brabrand, 10. februar 2024 – ENVATEK har en målsætning om at bistå med sikring af en robust og sikker drikkevandsforsyning baseret på grundvandsressourcen samt udfasning af fossile brændsler til energiproduktion. Samtidig ser vi, at pharma, Power-to-X og vandsektoren udvikler sig, og der etableres nye produktionsfaciliteter i stort omfang samtidig med, at forbrændingsfrie energianlæg vinder indpas i fjernvarmesektoren.

For at styrke og fokusere forretningen hen imod teknik- og entrepriseafvikling, har vi, som det blev annonceret 1. februar, i ENVATEK valgt at frasælge Ingeniør Huse A/S til E.ON Danmark.

ENVATEKs målsætning er forsat at vækste forretningen og fokusere på at kunne bistå med at projektere, bygge og servicere fremtidens vandværker og vedvarende energianlæg, samt bistå med løsninger til bl.a. pharma, data og industri.

”Frasalget af Ingeniør Huse er en mulighed, der opstod, da E.ON rettede henvendelse til ENVATEK omkring et opkøb af Ingeniør Huse. Salget styrker ENVATEK økonomisk og giver mulighed for at fokusere og styrke ENVATEK gruppen endnu bedre til de fremadrettede teknik- og entrepriseprojekter, der ligger og venter forude”, fortæller koncerndirektør Jens Kristensen og fortsætter: ”Vi tror på, at E.ONs opkøb af Ingeniør Huse vil forankre den flotte vækstrejse, som Ingeniør Huse er på. Og vi er fortrøstningsfulde over, at der er et perfekt match mellem Ingeniør Huses tekniske kompetencer og E.ONs målsætning om at imødekomme efterspørgslen på bæredygtige varme- og køleløsninger på fjernvarme og byvarmeniveau.”

Jens udtrykker en glæde over salget, og siger: ”Det er med glæde, at vi sender Ingeniør Huse videre på deres vækstrejse. Vi er ikke i tvivl om, at E.ON koncernen er i stand til at understøtte videreudviklingen, og jeg ser frem til at følge, hvor de fører virksomheden hen”. Jens udtrykker samtidig en respekt for processen og ser muligheder: ”Salgsprocessen er foregået i en god og tillidsfuld dialog, hvilket jeg gerne vil kvittere for. Under forløbet har vi samtidig afdækket en række fremtidige samarbejdsmuligheder med E.ON, som jeg tror på og forventer mig meget af” fortæller han.

Jens understreger, at der ikke ændres på samarbejdet: ”Det er vigtigt at sige, at der fortsat vil være et meget tæt samarbejde mellem ENVATEK gruppen og Ingeniør Huse og ikke mindst, at de øvrige selskaber i gruppen fortsætter som hidtil. Herunder med etablering af vandværker, fremtidens forbrændingsfrie energianlæg, tavle og styringsanlæg samt specialleverancer til pharma og tech-industrierne. Vi kommer også fortsat til at bistå vores kunder med bl.a. rådgivning omkring drikkevand, teknisk vand, ATES anlæg, styringer til varmeanlæg mv. samt projektering af anlægsløsninger og specialdesign på komponent- og emneniveau”.

Som eksempler på styrkelsen og videreudviklingen af ENVATEK fortæller han: ”For at styrke og forberede os på fremtidens leverancer, er vi i gang med at flytte SKATEK ind i et nyt, tidssvarende og større domicil i Skive, da antallet af medarbejdere efterhånden er vokset og forventes at vokse i årene fremover. Vi ønsker også at understøtte væksten hos AVOS og AVOS-Onsite i Kalundborg, der foruden deres kompetencer indenfor specialemneproduktion og montageopgaver, i fremtiden også ser frem mod at bistå ENVATEK gruppen med produktion og montage ind i vores store energi- og vandprojekter på tværs af Danmark.” Og Jens fortsætter: ”Vi ser også ind i en stigende specialisering indenfor vandbehandling i Vand & Teknik, og det er ikke blevet mindre aktuelt med fund af fortidens syndere hos drikkevandsforsyninger på tværs af landet”, og han aktualisere: ”Helt aktuelt, har vi netop idriftsat Sjællands første vandbehandlingsanlæg for fjernelse af PFAS, hvilket viser, at der også er en vej for selv hårdt ramte vandværker. Vi skal derfor ikke kun projektere vandværker, men skal også kunne yde en kompetent sparring omkring udfordringerne i tæt samarbejde med vores partnere indenfor feltet. Der vil være en række anlæg – store som små – der skal have indarbejdet løsninger til at behandle vandet. Vi ser frem til dialogen med værkerne, og vi vil styrke vandværksmestrenes ’værktøjskasse’ af muligheder, så vi i samarbejde servicere og optimere anlæggenes drift mht. drikkevandkvalitet, styring og energiforbrug”.

Til sidst afrunder Jens med: ”Vi håber, at vores medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere vil tage godt imod vores prioritering. Vi forventer, at vi med en fokuserede indsats kan fortsætte vækstrejsen, som ENVATEK gruppen har været på, siden den blev etableret i 2018. Vi står i en gunstig og styrket position, og ser i den nærmeste fremtid hen mod at skulle etablere nogle af landets største vandværker, være fortrukket leverandør til pharma-projekter samt at være udvalgt til at bistå i leverancen af fornybare energianlæg i både Danmark og i udlandet.”

ENVATEK gruppen består efter frasalget af Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S.

For yderligere orientering kontaktes Jens Kristensen på jk@envatek.dk eller +45 87 44 10 55

Om ENVATEK
ENVATEK er en vand- og energispecialiseret koncern med selvstændige selskabsprofiler samlet under fælles ejerskab. Vand og Teknik A/S, ATES A/S, AVOS A/S, AVOS-Onsite A/S samt SKAtek A/S’ samspil i ENVATEK giver fælles styrke indenfor de selskabernes kompetenceområder og er med til fremme et fælles mål om at bistå med “LØSNINGER FOR FREMTIDEN, BYGGET PÅ ORDENTLIGHED”.

ENVATEK har hovedkontor i Aarhus, samt kontorer og produktionsfaciliter i Kalundborg, Skive og København.

Vand og Teknik A/S er blevet tildelt entreprisen med at installere og montere et nyt moderne vandbehandlingsanlæg på Værket ved Regnemark, tæt ved Ringsted. Vandværket vil, når det er færdigt, være Danmarks største vandværk og stå for at producere ca. 14 mio. m3 årligt, svarende til 20 % af det drikkevand, som HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, leverer til Storkøbenhavn. 

”Med tildelingen af Regnemark forsætter vi det gode og tætte samarbejde med HOFOR. Værket ved Regnemark, som bliver Danmarks største vandværk, er en milepæl for Vand og Teknik. Det er med til at cementere vores position som højt specialiseret partner til vandforsyningssektoren, med fokus på at levere rent og godt vand til forbrugerne. Vi vil trække på viden og kompetencer fra en række gode samarbejdspartnere i det kommende projekt, og vi ser frem til at samarbejde med de andre entreprenører på projektet. Regnemark bliver, for os, et fyrtårn” siger Jens Kristensen, adm dir, Vand og Teknik. 

HOFOR er ved at modernisere en række af Danmarks største vandværker, der forsyner hovedstadsområdet med ca. 50 mio. m3 drikkevand om året. De i alt 7 regionale vandværker skal nybygges og inkluderer indførelse af ny og tidssvarende teknologi for at fremtidssikre anlæggene, samtidig med at der indføres central blødgøring og UV-behandling af drikkevandet på alle de regionale vandværker til gavn for forbrugerne.

Det nye Greve Vandværk skal samle kommunens to vandværker i ét nyt vandværk og dermed sikre, at der er nok rent drikkevand til Greves borgere – for Greve kommune er i hastig udvikling idet flere borgere vil flytte til kommunen over de næste år.
 
Derfor har Greve Vandværk besluttet at opføre et nyt moderne vandværk med tilhørende blødgøringsanlæg. Når det står færdigt, vil vandværket have en årlig kapacitet på 2,8 mio. kubikmeter drikkevand og kommer dermed til at varetage størstedelen af fremtidige vandforsyning i Greve Kommune.
Herudover vil vandværket med sin naturfarvede facader og store vinduespartier falde godt ind i landskabet og samtidig give de forbipasserende et indblik i ”vandets vej” fra råvand til drikkevand. 
”Med valget af Vand & Teknik og LM Byg har Greve Vandværk sikret sig en totalentreprenør og samarbejdspartner med stor erfaring og de påkrævede kompetencer inden for netop design og konstruktion af moderne vandværker. De har samtidig vist, at de tænker omgivelserne ind i projektet, så bygningen ikke bare bliver en firkantet klods men en integreret del af lokalsamfundet,” siger Tina Braunstein, adm. direktør, Greve Vandværk.
 
Stor begejstring fra alle sider
”I Vand & Teknik ser vi frem til at komme i gang med det nye vandværk for Greve Vandværk. Ordren bekræfter vores store fokus på at designe og udvikle miljørigtige og bæredygtige vandværker. Vores unikke teknologi og helhedsløsninger giver kunden ro til at koncentrere sig om driften, mens vi tager os af at designe vandbehandlingsanlægget ud fra Greve Vandværks ønsker” siger Salgs- og Forretningschef: Thomas Vogn Kjeldsen.
 
”At opføre vandværker er en kompleks, specialiseret og vigtig opgave, der stiller store krav til uddannelse, kompetencer og håndværk. Det er vores ambition at være den førende specialist på råhuse - også indenfor vandværksbyggerier - og vi har de påkrævede erfaringer, kompetencer og viden til at varetage endnu flere vandværksbyggerier i fremtiden," siger Frank Aarslew-Jensen, adm. direktør i LM Byg.
 
FAKTA OM BYGGERIET AF NYT GREVE VANDVÆRK:
Det nye vandværk opføres med to selvstændige behandlingslinjer med en total behandlingskapacitet på 2.8 mio. m3 om året og et rentvandsvolumen på 2500 m3  fordelt på to tanke.
 
Vandværket skal opføres med tilhørende blødgøringsanlæg, og får desuden etableret et solcelleanlæg på taget.
Bygherre: Greve Vandværk A.m.b.a.
Bygherrerådgiver: NIRAS A/S
Totalentreprenør: Vand og Teknik A/S & LM Byg A/S konsortiet
Arkitekt: GINNERUPARKITEKTER A/S
Rådgivende ingeniører: DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S

Vi er overordentlig stolte af at kunne ønske vores gode kollegaer tillykke med de flotte jubilæer.

Vores tekniske chef Søren H. Vestergaard har netop rundet sit 25 års jubilæum i Vand og Teknik.  
Samtidigt rundede projektleder Jørgen Poulsen sit 10-års jubilæum ligeledes i Vand og Teknik.

Det gør os glade og stolte at have haft så dygtige kollegaer som Søren og Jørgen som vigtige dele af vores store hold igennem alle årene.
Tak for at have gjort en forskel for vores firma, og kæmpe tillykke med jeres jubilæer ønskes i fra alle os i Vand og Teknik samt ENVATEK gruppen.

Hillerød Forsyning valgte Vand og Teknik A/S og LM Byg A/S som hovedentreprenører til at varetage totalentreprisen på den nye Solrødgård Vandværk, som skal stå færdigt ved udgangen af 2025.
 
Flere af kommunens førende virksomheder med stort vandforbrug planlægger udvidelser. Derudover spår Hillerød Kommunes egne prognoser, at indbyggertallet vokser med 6.000 borgere frem mod de næste år, så kommunen runder 60.000 indbyggere i 2030.

Når vandværket står færdigt, vil Solrødgård Vandværk have en årlig kapacitet på ca. 3 mio. m3 rent drikkevand, og kommer dermed til at spille en helt central rolle for områdets fremtidige vandforsyning.

Vandværket etableres i et partnering-samarbejde mellem totalentreprenør og bygherre, som gør, at de to parter arbejder tæt sammen helt fra starten. I første fase skal parterne i fællesskab færdigudvikle projektet, og først derefter kendes vandværkets endelige udformning og anlægspris.
Vand og Teknik A/S skal tage sig af ’det indre’, nemlig design og udvikling af selve vandforsyningsanlægget, som er firmaets speciale, hvor LM Byg A/S stå for ’det ydre’, dvs. opførelsen af råhuset.

”Vi har samlet et stærkt team omkring os, som vi kender rigtig godt fra mange af de tidligere vandværksprojekter, som vi har udført. Så vi glæder os til at trække i arbejdstøjet og komme i gang,” siger Salgs- og Forretningschef i Vand og Teknik A/S, Thomas Vogn Kjeldsen og forsætter
”At projektet er udbudt som et partering-samarbejde er en stor fordel for både Hillerød Forsyning og os, da vi dermed kommer til at sidde omkring samme bord, og i fællesskab kan designe det kommende vandværk. Så kommer vi rigtigt fra start.”

Vandværket har en foreløbig entreprisesum på ca. 100 mio. kr., og den endelige pris kendes altså først, når Hillerød Forsyning, LM Byg og Vand & Teknik sammen har lagt alle detaljer i det omfattende projekt fast. Til at hjælpe partnerskabet i mål med detaljerne er GINNERUPARKITEKTER A/S, DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S og Ekolab Aps med i rådgiverteamet.

For yderligere information:
Thomas Vogn Kjeldsen
Salgs- og Forretningschef, Vand og Teknik
T: 2028 1028 M: tvk@vandogteknik.dk

Jens Kristensen
Direktør, Vand og Teknik
T: 6161 2550 M:jk@vandogteknik.dk

Jyllandsposten har udgivet en meget interessant artikel om Power-to-X. Vand og Teknik A/S og Ingeniør Huse A/S arbejder med alle grønne energiløsninger – blandt andet P2X-anlæg og store varmepumper. Og vi tager det meget alvorligt, da vi gerne vil bidrage til at overlevere en bedre planet til vores børn og børnebørn.
 
Vi synes, at der kan gøres meget mere, og at vi alvorligt bagud med den grønne omstilling, sådan som artiklen indikerer.
 
Læs artiklen – Det er ikke for sent – Men der er stadig meget der skal gøres. Og vi har travlt. Hos Envatek forsøger vi hver dag at bidrage til, at vi når målet om en sundere planet. 

Vand og Teknik A/S skal opføre Varde Vandværk for DIN Forsyning

Kontrakten med DIN Forsyning er en bekræftelse på den tillid og de stærke kompetencer, som er grundlaget for endnu et godt projekt, og alle parter er meget tilfredse med at bidrage til at skabe rent drikkevand og bæredygtige løsninger til borgerne og samfundet.

”Vi tager det som en stor anerkendelse, at få lov til at opføre netop Varde Vandværk”, fortæller direktør Jens Kristensen fra Vand og Teknik.
”Vi har konstant fokus på at blive endnu bedre, og at skabe grønne og bæredygtige løsninger. Vi er enormt stolte af vores medarbejderes høje kompetenceniveau, som betyder at vi kan være en foretrukken partner, som i tilfældet med Varde Vandværk”. 

Succesfulde ENVATEK styrker sig yderligere med opkøb af Kalundborg virksomhederne AVOS A/S og Avos Onsite ApS.
 
Envatek A/S overtager 80% af AVOS A/S og 60% af AVOS-Onsite ApS for at øge koncernens slagkraft og i sidste ende sikre en endnu bedre kundeoplevelse.

Envatek består i dag af 4 virksomheder – Ingeniør Huse A/S, ATES A/S , Vand og Teknik A/S og SKAtek A/S der alle har Energi, Vand og Teknik, som fællesnævner. Med købet af AVOS og AVOS-Onsite, styrker Envatek sine muligheder for at kunne levere færdige løsninger for deres mange kunder inden for industrien, fjernvarme- og forsyningssektoren og offentlige byggerier.

Med AVOS og AVOS-Onsite`s ekspertise inden for mekaniske løsninger til industrisektoren skal opkøbet give Envatek Gruppen både hurtigere og mere sikker total-leverance. Samtidig er det ambitionen, at AVOS-selskaberne skal fortsætte virksomhedernes vækst og have endnu mere fokus på udvikling og innovation. 
”For at kunne fortsætte vores vækstrejse har vi haft behov for en samarbejdspartner, der tilfører nye, stærke kompetencer til vores i forvejen stærke setup. Samtidig har det været vigtigt for os, at det er en virksomhed med høje ambitioner, som er solidt funderet i Danmark. Det har vi fundet hos AVOS”, siger Jens Kristensen, der er adm. direktør i Envatek A/S.

AVOS er stolte af at blive en del af Envatek.
”Vi glæder os til et tæt samarbejde med Envateks 4 virksomheder. I et glødende marked er det en stigende udfordring at tiltrække de kvalificerede ressourcer og kompetencer, som vi har brug for. Som medlem af ”Envatek familien” får vi adgang til en etableret platform, som kan understøtte vores vækst, og vi kan levere direkte ind til de mange store og spændende projekter, som vil betyde både et tættere samarbejde og en masse synergier”, siger Anders Vølund, der er adm. direktør i AVOS.

Alle de nuværende 39 fastansatte medarbejdere i AVOS og AVOS-Onsite fortsætter i virksomhederne, og AVOS og AVOS-Onsite vil fortsat have stort fokus på at fortsætte samarbejdet med alle eksisterende kunder og leverandører.

Vores flotte vandværk i Ishøj fik i går en arkitekturpris. Stor tak for hjælpen til vores samarbejdspartnere med denne totalentreprise for Ishøj Forsyning.

 

Læs her hvad GINNERUPARKITEKTER skriver:

"Ishøj Vandværk vinder arkitekturpris! 


Fantastisk når forsyning, æstetik og formidling forenes i ét værk. Vores vandværk i Ishøj har netop modtaget Ishøj Kommunes Arkitekturpris.Prisen gives til projekter, hvor der er lagt vægt på æstetik og form, indlevelse i stedet, samt gode, smukke og funktionelle rammer – og det er netop hvad vandværket opfylder, når det nænsomt placerer sig i det grønne og bynære miljø. Samtidig formidler vandværket via store vinduespartier sin vigtige funktion for forbipasserende. En pointe som dommerkomiteen også lægger vægt på: ”Udformningen af bygningen og placeringen af vinduer skaber sammenhæng med omgivelserne; man må gerne kigge ind og se hvad der foregår - og man føler sig velkommen”.
 
Vi har beklædt facaden med håndlavede skærmtegl – et fascinerende materiale, som understreger husets imødekommende karakter. Derudover er vandværket en enkel og elegant arkitektur som følger vandværkets indre tanke og procesanlæg. Vandet vandt – og vi vandt!

Foto: Jesper Balleby-
Foto fra overrækkelsen, hvor GINNERUPARKITEKTER Jens Erik Rasmussen og Trine Mouritsen tog imod hæderen sammen med Andreas Staer (driftsleder på vandværket) og Henrik M. Lemée (direktør for Ishøj Forsyning). Også vores oprindelige samarbejdspartner på projektet Tina Braunstein (tidligere driftsleder ved Ishøj Vandværk) var mødt op for at modtage prisen sammen med os!
Tak til teamet for samarbejdet:
Vand og Teknik A/SDRIAS Rådgivende Ingeniører A/SIBG A/S, Entreprenør"

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe jer med alle problemstillinger i jeres vandforsyning.
Kontakt os

Om Vand og Teknik

Læs mere

Nye vandværker

Læs mere
Cookies
2024 © Envatek
Dixon Creatives